Kräftfiske

Välkommen till


Information och regler för Sparreholms Fiskevårdsförenings kräftfiske 2020


Sparreholms fiskevårdsförening erbjuder ca 35 årskortsinnehavare att fiska kräftor på föreningens vatten

vid Granholmen, Trehörningen, Ljusholmen, Vällkärsviken, Hästön, Viholmen och Bogårdsudden. På övriga

områden är kräftfiske ej tillåtet.


Anmälan och avgift

Information och anmälan om kräftfiske för 2020 kommer att läggas ut senare. .


Regler

Samling sker vid båthamnen i Sparreholm.


Du måste själv ha med dig 10 st kräftburar, flöten, 10 meter lina till varje bur samt kräftbete. Kräftburarna får läggas i genast efter tilldelat fiskeområde och tas upp senast kl 08:00.


Kräftburarna skall läggas innanför det tilldelade områdets markerade gränser. Endast en kräftbur per flöte.


Kräftor under 10 cm (från huvud till stjärt) släpps tillbaka på det område där de fångades.

OBS högst 90 kräftor/lott får medtagas hem.


Vid Avslutat fiske skall du uppge hur många kräftor du fångat och hur många du släppt tillbaka.


Föreningens tillsyningsmän kommer att utföra kontroller under fiskekvällen därför skall fiskaren finnas i närheten av fiskeplatsen.


Kräftornas läten finns på hemsidan www.sparreholmsfiskevardsforening.com under fliken Aktuellt.


Var rädd om naturen och tag med skräp hem.


Med förhoppning om gott kräftfiske

Sparreholms Fiskevårdsförening


**************************************************************************************************************