Kräftfiske

Information om Sparreholms Fiskevårdsförenings kräftfiske 2022


Sparreholms fiskevårdsförening erbjöd ca 35 årskortsinnehavare att fiska kräftor på föreningens vatten

vid Granholmen, Trehörningen, Ljusholmen, Vällkärsviken, Hästön, Viholmen och Bogårdsudden.


Kräftfisket var fredagen den 5 augusti – lördagen den 6 samt lördagen den 27 augusti – söndagen

den 28 augusti.


Kostnaden för kräftfiske var även i år 300 kronor per gång och lott. Varje lott fick ha max 10 burar

och antal kräftor föreslogs vara 90 stycken.


Anmälan och avgift

Thomas Munter och Robert Kialt hade hand om kräftfisket.

 

Om du är intresserad av hur kräftorna låter så finns det en fil på hemsidan www.sparreholmsfiskevardsforening.com under fliken Aktuellt.

 

Var rädd om naturen och tag med skräp hem.

 

Med vänlig hälsning

Sparreholms Fiskevårdsförening


****************************