Kräftfiske

Information om Sparreholms Fiskevårdsförenings kräftfiske 2023


Sparreholms fiskevårdsförening erbjuder ca 35 årskortsinnehavare att fiska kräftor på föreningens vatten vid Granholmen, Trehörningen, Ljusholmen, Vällkärsviken, Hästön, Viholmen och Bogårdsudden.


Kräftfisket förläggs till fredagen den 11 augusti kl 18:00 – lördagen den 12 augusti kl 08:00 samt lördagen

den 2 september kl 15:00 – söndagen den 3 september kl 08:00.


Kostnaden för kräftfiske blir även i år 300 kronor per gång och lott. Varje lott får ha max 10 burar

och antal kräftor föreslås vara 90 stycken.


Anmälan och avgift

Thomas Munter och Robert Kialt tar hand om kräftfisket även i år och anmälan skall göras per telefon till Thomas på 076-3177977 senast den 3O juni 2023 där du uppger önskad kräftfiskedag och hur många lotter du vill ha. Inbetalning sker via swish direkt vid anmälan på nr 123-3079167. Det kan även betalas via plusgiro 4799434-8 senast den 31 juli 2023. Besked om dag och plats sker genom utskick.


Om du är intresserad av hur kräftorna låter så finns det en fil på hemsidan www.sparreholmsfiskevardsforening.com under fliken Aktuellt.

 

Var rädd om naturen och tag med skräp hem.

 

Med vänlig hälsning

Sparreholms Fiskevårdsförening


**************************