Kräftfiske

Information från Sparreholms Fiskevårdsförenings kräftfiske 2024

 

Sparreholms fiskevårdsförening erbjuder ca 35 årskortsinnehavare att fiska kräftor på föreningens vatten vid Granholmen, Trehörningen, Ljusholmen,Vällkärsviken, Hästön, Viholmen och Bogårdsudden.

Kräftfisket förläggs 2024 till fredagen den 9 augusti kl 18:00 – lördagen den 10 augusti 08:00 samt lördagen den 7 september kl 15:00 –söndagen den 8 september kl 08:00


Kostnaden för kräftfiske blir även i år 300 kronor per gång och lott. Varjelott får ha max 10 burar och antal kräftor föreslås vara 90 stycken.


Anmälan och avgift

Thomas Munter och Robert Kialt tar hand om kräftfisket även i år och anmälan skall göras per telefon till Thomas på 076-3177977 senast den 3O juni 2024 där du uppger önskad kräftfiskedag och hur många lotter du vill ha. Inbetalning sker via swish direkt vid anmälan på nr 123-3079167. Det kan även betalas via plusgiro 4799434-8 senast den 31 juli 2024.

 

Om du är intresserad av hur kräftorna låter så finns det en fil på hemsidanwww.sparreholmsfiskevardsforening.com under fliken Aktuellt.

 

Var rädd om naturen och tag med skräp hem.

 

Med vänlig hälsning

Sparreholms Fiskevårdsförening


**************************

Redovisning från förra årets kräftfiske


11/8: 

200 burar gav totalt upptag av 1116 kräftor och 180 kräftor släpptes tillbaka. 

Snitt per bur blev 5,58 kräftor. 

 

2/9:

130 burar gav totalt upptag av 797 kräftor och 90 kräftor släpptes tillbaka. 

Snitt per bur blev 6,1 kräftor. 

 

Mesta fångsten blev 180 kräftor på 20 burar. 

 

Storleken har varit väldigt varierande, mycket smått enligt vissa och vissa rapporterar mycket stora kräftor. Vi får se hur det ser ut till nästa sommar. 

 

Fiskehälsningar från styrelsen i Sparreholms fiskevårdsförening 


**************************