Kräftfiske

Välkommen till


Information och regler för Sparreholms Fiskevårdsförenings kräftfiske 2020


Sparreholms fiskevårdsförening erbjuder ca 35 årskortsinnehavare att fiska kräftor på föreningens vatten

vid Granholmen, Trehörningen, Ljusholmen, Vällkärsviken, Hästön, Viholmen och Bogårdsudden. På övriga

områden är kräftfiske ej tillåtet.


Kräftfisket förläggs till fredagen den 7 augusti - lordagen den 8 augusti mellan 18.00-08.00 samt lördagen

den 5 september - söndagen den 6 september 18.00-08:00.


Kostnaden för kräftfiske blir även i år 300 kronor/lott. Varje lott får ha max 10 burar och antal kräftor föreslås vara 90 stycken.


Anmälan och avgift

Anmälan skall göras per telefon till Thomas Munter på 076-3177977 senast den 3O juni 2020 där du uppger önskad kräftfiskedag och hur många lotter du vill ha. Besked om dag och plats sker genom utskick tillsammans med plusgiroblankett. Det går även bra att swischa pa 123-3079167 -Betalning ska vara inbetald senast den 31 juli 2020. Informationsblad sänds med årsavgiften.


Regler

Samling sker vid båthamnen i Sparreholm.


* Du måste själv ha med dig 10 st kräftburar, flöten, 10 meter lina till varje bur samt kräftbete. Kräftburarna får läggas i genast efter tilldelat fiskeområde och tas upp senast kl 08:00.


* Kräftburarna skall läggas innanför det tilldelade områdets markerade gränser. Endast en kräftbur per flöte.


* Kräftor under 10 cm (från huvud till stjärt) släpps tillbaka på det område där de fångades.


* Vid avslutat fiske skall du uppge hur många kräftor du fångat och hur många du släppt tillbaka.


Föreningens tillsyningsmän kommer att utföra kontroller under fiskekvällen därför skall fiskaren finnas i närheten av fiskeplatsen.


Kräftornas läten finns på hemsidan www.sparreholmsfiskevardsforening.com under fliken Aktuellt.


Var rädd om naturen och tag med skräp hem.


Med förhoppning om gott kräftfiske

Sparreholms Fiskevårdsförening


**************************************************************************************************************