Kräftfiske

Information om Sparreholms Fiskevårdsförenings kräftfiske 2022


Sparreholms fiskevårdsförening erbjuder ca 35 årskortsinnehavare att fiska kräftor på föreningens vatten

vid Granholmen, Trehörningen, Ljusholmen, Vällkärsviken, Hästön, Viholmen och Bogårdsudden.


Kräftfisket förläggs till fredagen den 5 augusti kl 18:00 – lördagen den 6 augusti 08:00 samt

lördagen den 27 augusti kl 15:00 – söndagen den 28 augusti kl 08:00


Kostnaden för kräftfiske blir även i år 300 kronor per gång och lott. Varje lott får ha max 10 burar och antal

kräftor föreslås vara 90 stycken.


Anmälan och avgift

Thomas Munter och Robert Kialt tar hand om kräftfisket även i år och anmälan skall göras per telefon till Thomas på 076-3177977 senast den 3O juni 2022 där du uppger önskad kräftfiskedag och hur många lotter du vill ha. Inbetalning sker via swish direkt vid anmälan på swishnummer 123-3079167. Det kan även betalas via plusgiro 4799434-8 senast den 31 juli 2022. Besked om dag och plats sker genom utskick.


Vi träffas vid Sparreholms båtklubb kl 15.00 den 27 augusti där utlottning av platser sker.

 

Om du är intresserad av hur kräftorna låter så finns det en fil på hemsidan www.sparreholmsfiskevardsforening.com under fliken Aktuellt.

 

Var rädd om naturen och tag med skräp hem.

 

Med vänlig hälsning

Sparreholms Fiskevårdsförening


****************************