Fiskestatistik

Fiskestatistik för dig och din förening


För närvarande har vi inte lagt in någon statistikblankett på din egen fångst och för att föreningen ska få en uppfattning om hur mycket fisk som tas upp på föreningens vatten.


Vi återkommer om det blir aktuellt igen.


OBS! Malar ska dock fortfarande rapporteras till Länsstyrelsen.


*************************