Föreningsinfo


Här presenterar vi fiskevårdsföreningens


*   Styrelse med namn, telefonnummer och e-postadress


*   Tillsyningspersoner med namn och telefonnummer


*   Medlemsskap


*   Stadgar och regler


*   Fiskekort


*   Fiskevattnets omfattning


*   Årsmötesprotokoll


*   Karta över fiskevattnet