Föreningsinfo

Under fliken Föreningsinfo hittar du presentation av:* Styrelse


* Medlemsskap


* Stadgar och regler


* Fiskekort


* Fiskevattnets omfattning


* Årsmötesprotokoll


* Karta över fiskevattnet