Aktuellt

Inställt årsmöte

Sparreholms fiskevårdsförenings årsmöte i mars är inställt på grund av rådande omständigheter.Vi återkommer senare om ett datum.

***************************************************************************************************

Skarvjakt

God fortsättning

Här finns ett utkast på skrivelse om storskarvsjakt som ska sändas till länsstyrelsen.

Har du synpunkter så ring till Kenneth Marklund på 0705104481 eller mejla på irene.kenneth@telia.com  före den 15 februari

***************************************************************************************************

Årsmötesprotokoll

Nu ligger årsmötesprotokollet för 2020 under fliken föreningsinfo.

***************************************************************************************************

Vill du bli tillsyningsman

Vi söker nya tillsyningsmän till Sparreholms fiskevårdsförenings fiskevatten. Vill du ha mer information kontakta ordförande Thomas Munter på  tel 076-317 79 77 eller e-post: thomas.gosen@hotmail.com


Anmäl dig till någon i styrelsen om du är intresserad att gå en utbildning som startar när vi blir tillräckligt många. 

***************************************************************************************************

Provfiske av mal

Är du intresserad av malen i Båven? Till sommaren planerar Sportfiskarna tillsammans med länsstyrelsen i Södermanlands län för ett samverkansprojekt med ideella personer för att provfiska efter små malar i Båven med syfte att samla in genetiskt material. Provfisket är en del av åtgärdsarbetet med arten och syftet är att samla in material för att studera eventuella förändringar i den genetiska variationen hos små malar idag jämfört med 10-20 år sedan. Insamlade prover kommer skickas för analys hos SLU Aqua. Det kan också bli aktuellt med medhjälpare inom ramen för det märkningsprojekt med fokuserar på vuxna malar som påbörjades 2018. Anmälan görs per mail i första hand eller per telefon. För information samt kontaktuppgifter, se bifogad fil.

 

Här är också en färsk rapport om Märkning och genprovtagning av vuxna malar i Båven 2019 och en om

Malprovfiske i Båven 2019 som fokuserar på mal i Båven/Nyköpingsåns vattensystem som kanske kan vara av intresse att läsa.

 

Under vintern sökte vi fortsatta medel från länsstyrelsen för den fångst-återfångst-studie i Båven som påbörjades 2018 och fortsatte under förra året. Under våren beviljades projektet finansiering och tanken är att fortsätta studien och samla viktig data kring tillväxt och populationsstorlek. Även genetisk material kommer fortsatt samlas in och analyseras av SLU. Fokusområden är tänkt att vara där vi märkt malar tidigare (Skarvnäsviken/Torparviken samt Lillsjön och Hornsundssjön) men även utöka områdena och omfatta Kvarnsjön i Skebokvarn samt eventuellt Edebysjön i Ripsa om det hinns med. Allt detta förutsätter förstås att ni som fiskerättsägare ger ert medgivande. Jag gör detta mailutskick och ser hur återkopplingen är. Kanske till och med är så att ägandeförhållanden ändrats sedan sist jag hörde av mig.

 

Vi frågor eller funderingar, tveka inte att ringa. Telefonnummer finns nedan.

För den som vill följa med något tillfälle och komma i närkontakt med dessa fantastiska djur är det bara höra av sig.


Med vänliga hälsningar

Rickard Gustafsson

 Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund |Rickard Gustafsson | Projektledare/biolog

Forsgränd 18 |611 33 Nyköping
Tel 08-410 806 29 | E-post
rickard.gustafsson@sportfiskarna.se

****************************Minkrapport


Vi vill veta hur stor förekomst av Mink det finns inom vårt fiskevårdsområde därför har vi köpt in tre mekaniska minkfällor. Ser du en mink i sommar så rapportera platsen till Thomas Munter på tel 076-317 79 77 så sätter vi ut en fälla i närheten.

*********************************

Ny logga för fiskevårdsföreningen


Äntligen har vi fått en egen logga som Malin Kjellin, illustratör på Sportfiskarna i Nyköping har gjort.


****************************Meiladresser


Ni som vill vara med på en adresslista för att få direktutskick lämna gärna in er meiladress till mig under länken kontakt.


****************************Swishnummer


Nu har vi skaffat swishnummer till föreningen. Det är 123-3079167.****************************Inspelning av sötvattenfiskarnas läten


En liten del av Sture Palmers historia om hur inspelningarna av sötvattenfiskarnas läten gick till ligger under länken Aktuellt. Jag

har även fått tag i en film från ett arkiv som visar hur han gjorde.


*******************************************

Ny länk till e-DNA undersökningen i Båven

Här är den nya länken till e-DNA undersökningen i Båven.


Här hittar ni Båvens nivåer tex: https://nvvf.se/reglering


Titta gärna in på vår hemsida Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund också, där står mycket matnyttigt.

 

Jerry Persson
Vattenrådgivare
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund