Hem

***************************Rättelse


Tyvärr så blev det ett missförstånd med komplettering av tillåtet fiske vid Gummerängsfjärden. Ny karta finns under Föreningsinfo.


Nu är granarna i sjön

Sparreholms fiskevårdsförening har nu tillsammans med Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund arrangerat en fiskevårdsdag. Genom att skapa så kallade risvasar av de julgranar som samlades in i början av januari skapades lämpliga lek- och uppväxtmiljöer för framför allt abborre i Båven.


Projektledare från Sportfiskarna är Rickard Gustavsson och från Sparreholms fiskevårdsförening Thomas Munter. Om du är intresserad

av att se hur det gick till se bildspelet nedan.
************************************************************************************************************

Lite historia om Sparreholms Fiskevårdsförening


Föreningen bildades den 15 mars 1957 och  ombildades 1 april 1993 då ett fiskevårdsområde i norra Båven bildades.


Föreningen har sitt verksamhetsområde i Flens kommun och sitt säte i Sparreholm.


Fiskar man kan fånga i området är abborre, gädda, gös etc.


Ett gammalt hederligt fiskekort

Oskar Svensson hittade sin morfars fiskekort för Sparreholms Fiskevårdsförening.

************************************************************************************************************

Natur- och fiskeupplevelser i Sparreholm och Norra Båven


Fiska efter Abborre, Gös och Gädda. Lyssna efter malens sång. Med lite tur kan du få se en av de ovanliga och hotade malarna simma i ytvattnet en varm sommarkväll. Mer information om arten finns under övrigt.


Du kan även se bäver eller utter om du har tur. Fiskljuse, Storlom, Häger och Havsörn är fåglar som kan segla förbi.


Hägern speglar sig i vattnet                               Fiskljuse med Brax

Har du tur så kan du få se hur den                    Fotograf:

glider fram över vassen i Båven.                       Johan Klinthammar www.jfkfoto.se/

Fotograf:

Johan Klinthammar www.jfkfoto.se/


************************************************************************************************************Lite gammal historik hämtad från Sparreholms hembydsföreningens album


Antik Gäddsax  togs i fisknät 1958/59

Olle Hildebrand i Sparreholm fick i sitt nät upp denna jättesax.

Varje skänkel är tjugotre centimeter lång. Det är en mycket gammal sax som legat

på sjöbotten en avsevärd tid. Den verkar hemmagjord och det måste vara någon

jättefisk för att gå på detta monster.  Förmodligen ville  man fånga någon av de

malar som finns i Båven.


************************************************************************************************************

Gösyngel i Båven  1958/59


På nationaldagen utplanterade Sparreholms fiskevårdsförening 100 000 gösyngel i

Båven och lika många gäddyngel. Uppsyningsman Ture Andersson planterar på

bilden ut 25 000 yngel men gav sig inte tid att kontrollräkna dem.
************************************************************************************************************

100 000 gäddyngel i Båven


Birger Wallner och Gustaf Wiklund klara för avfärd


Båven har nu berikats med ytterligare 100 000 gäddyngel som sattes ut. De små pigga

liven kom från Näshulta fiskodlingsanstalt och för utsättningen svarade Birger Wallner,

Adolf Johansson och Gustaf Wiklund samtliga i Sparreholms fiskevårdsförening som

svarade för utsättningen och kostnaderna. Man började utsättningen vid gamla båtvarvet

i den s. k.Skällnäsviken och fortsatte nedåt Valsund, Tuna och Valölandet. 


************************************************************************************************************


Skralt med fisken i Båven

9/12 1942


Erik Karlsson i Skarvnäs var Sparreholms enda yrkesfiskare och hade ärvt sitt yrke från

fadern som var bosatt på Valö i Båven.************************************************************************************************************


Fiskplantering i Båven


Fiskevårdsföreningens ordförande Adolf Johansson och uppsyningsman Ture Andersson,

Sparreholm, som skötte denna detalj. Fiskynglen kom från Näshulta Fiskeodlingsanstalt och

bestod av 200 000 gäddor, 20 000 abborrar. Senare på året utplanterades 4 000 gösar. Man

hade givetvis den lilla baktanken att få upp dessa fiskar igen, men i större och fetare skick.

På bilden Adolf Johansson under utläggningen.


************************************************************************************************************


Stolt fiskare 


Förvaltare Bertil Andersson i Sparreholm var ute och fiskade tillsammans med  sonen Uno

och efter 20 minuters kamp lyckades man landa gösen på bilden ovan. Fisken som  vägde

hela 5,8 kilo togs på en wobbler. Platsen var Tyviken i Båven vid Ripsa. 90 centimeter mätte

fisken. Den är dock inte den största gös som landats i Båven.


************************************************************************************************************

Sörmländsk rekordlake


En lake på ca 5 kg kunde betecknas som rekordfångst för sörmland. Ellert Pettersson,

som var en mycket intresserad sportfiskare var dock ett strå vassare. Han hade själv fångat

en lake vars vikt uppgick till 6,5 kg. Han hade för övrigt aktningsvärda noteringar när det

gällde pimpelfiske, de lyder på: Abborre 1,8 kg, gädda 8 kg, och gös 5,3 kg. På bilden syns

den lake som vägde 6,5 kg.
************************************************************************************************************

Donovan 


Den engelske folksångaren och poeten Donovan, ute i Ardy Strywers

sommarstuga vid Båven i Årdala.


Donovan, den 19-årige berömde engelska folksångaren och poeten, firade sörmländsk

sommar på Mälby gård i Årdala hos vännen och blivande filmkollegan Ardy Strywer i

hans röda lilla stuga och fiskade abborre i Båvens blåa vatten. Han hade några dagar till

ett beautiful life dvs metat abborrar i Båven och ätit dem stekta och delikata till lunch. 


************************************************************************************************************ ****************************

Rapport från eDNA-inventeringen av fiskförekomst i sjön Båven, Sörmlands län


På vårt initiativ har en fiskinventering  med eDNA gjorts i Båven. Nu ligger rapporten från AquaBiota på hemsidan. Klicka här om du är intresserad av att läsa den. Rapporten har gjorts av författare Micaela Hellström och Johan Spens.

©Sparreholms fiskevårdsförening