Aktuellt

Välkommen till

Inställt årsmöte

På grund av coronavirusets spridning i hela landet så kommer vi att ställa in årsmötet söndagen den 22 mars.

Vi återkommer vid ett senare tillfälle när det blir aktuellt.

 

Styrelsen!


************************************

Provfiske av mal

Är du intresserad av malen i Båven? Till sommaren planerar Sportfiskarna tillsammans med länsstyrelsen i Södermanlands län för ett samverkansprojekt med ideella personer för att provfiska efter små malar i Båven med syfte att samla in genetiskt material. Provfisket är en del av åtgärdsarbetet med arten och syftet är att samla in material för att studera eventuella förändringar i den genetiska variationen hos små malar idag jämfört med 10-20 år sedan. Insamlade prover kommer skickas för analys hos SLU Aqua. Det kan också bli aktuellt med medhjälpare inom ramen för det märkningsprojekt med fokuserar på vuxna malar som påbörjades 2018. Anmälan görs per mail i första hand eller per telefon. För information samt kontaktuppgifter, se bifogad fil.

 

Med vänliga hälsningar


Rickard Gustafsson

 Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund |Rickard Gustafsson | Projektledare/biolog

Forsgränd 18 |611 33 Nyköping
Tel 08-410 806 29 | E-post
rickard.gustafsson@sportfiskarna.se


************************************

Swishnummer

Nu har vi skaffat swishnummer till föreningen. Jättebra att använda bl a när man vill köpa dag- eller veckokort.

Det är 123-3079167.


************************************

Trafikverket informerar om kommande avstängning av bro över Inbåven vid Jälund, på väg 848 söder om Stjärnhov

Vi kommer att riva den gamla bron och bygga en ny. Arbetet innebär att bron kommer att vara avstängd för all trafik 23 april 2019

– 24 februari 2020. Sjötrafik kan inte heller passera under denna tid.


Du som kan vara berörd av broavstängningen för att se omledningsvägen på väg 848 samt väg 57 via Stjärnhov, se karta och

ytterligare information här


************************************

Ny logga för fiskevårdsföreningen

Äntligen har vi fått en egen logga som Malin Kjellin, illustratör på Sportfiskarna i Nyköping har gjort.


************************************

Medlemsförmåner

Som medlem har du nu tillfälle att handla fiskeutrustning mm.. Klicka på medlemsförmåner och ta del av erbjudandet som finns.


*********************************.

Meiladresser

Ni som vill vara med på en adresslista för att få direktutskick lämna gärna in er meiladress till mig under länken kontakt.


*********************************

Inspelning av sötvattenfiskarnas läten


En liten del av Sture Palmers historia om hur inspelningarna av sötvattenfiskarnas läten gick till ligger under länken Aktuellt. Jag

har även fått tag i en film från ett arkiv som visar hur han gjorde.


*********************************

Att tänka på när du får en Gös under 45 cm


Ta ej upp fisken med håv eller hand för då skadas gösens slemskikt. Kroka av med tång i vattnet så att skador minimeras.  Gör du så här får vi flera stora gösar.


*********************************

Minkrapport


Vi vill veta hur stor förekomst av Mink det finns inom vårt fiskevårdsområde därför har vi köpt in tre mekaniska minkfällor. Ser du en mink i sommar så rapportera platsen till Thomas Munter på tel 076-317 79 77 så sätter vi ut en fälla i närheten.


*********************************