Kräftfiske

Välkommen till


Information och regler för Sparreholms Fiskevårdsförenings kräftfiske 2019


Sparreholms fiskevårdsförening erbjuder ca 35 årskortsinnehavare att fiska kräftor på föreningens vatten

vid Granholmen, Trehörningen, Ljusholmen, Vällkärsviken, Hästön, Viholmen och Bogårdsudden. På övriga

områden är kräftfiske ej tillåtet.


Kräftfisket förläggs på följande dagar:

Fredagen den 9 augusti kl 18:00  – lördagen den 10 augusti 08:00

Lördagen den 31 augusti kl 15:00 – söndagen den 1 september kl 08:00


Anmälan och avgift

Anmälan om kräftfiske ska göras per telefon senast 2019-06-30 till Thomas Munter på tel 076-317 79 77 där du uppger önskad kräftfiskedag och hur många lotter du vill ha. Fördelningen av fiskeområden sker genom lottning på kräftfiskedagen. Besked om kräftfiskedag och plats sker genom utskick tillsammans med plusgiroblankett för inbetalning av avgiften OBS! 300 kronor/lott. Denna skall vara inbetald senast 2019-07-31. Dubbellotter kan bokas. Efteranmälningar kan mottagas en vecka före fiskedag i mån av plats.


Regler

Samling vid båthamnen i Sparreholm Fredagen den 9 augusti kl 17:45

Lördagen den 31 augusti kl 14:45


Du måste själv ha med dig 10 st kräftburar, flöten, 10 meter lina till varje bur samt kräftbete. Kräftburarna får läggas i genast efter tilldelat fiskeområde och tas upp senast kl 08:00 på lördag respektive söndag morgon.


Kräftburarna skall läggas innanför det tilldelade områdets markerade gränser. Endast en kräftbur per flöte.


Kräftor under 10 cm (från huvud till stjärt) släpps tillbaka på det område där de fångades.

OBS högst 90 kräftor/lott får medtagas hem.


Vid Avslutat fiske skall du uppge hur många kräftor du fångat och hur många du släppt tillbaka.


Föreningens tillsyningsmän kommer att utföra kontroller under fiskekvällen därför skall fiskaren finnas i närheten av fiskeplatsen.


Kräftornas läten finns på hemsidan www.sparreholmsfiskevardsforening.com under fliken Aktuellt.


Var rädd om naturen och tag med skräp hem.


Med förhoppning om gott kräftfiske

Sparreholms Fiskevårdsförening


**************************************************************************************************************