Kräftfiske

Information och regler för Sparreholms Fiskevårdsförenings kräftfiske 2018

 

Sparreholms Fiskevårdsförening erbjuder cirka 35 årskortsinnehavare att fiska kräftor på föreningens vatten

vid Granholmen, Trehörningen, Ljusholmen, Viholmen, Vällkärrsviken, Bogårdsudden och Hästön. På övriga

områden är kräftfiske ej tillåtet.

 

Vi kommer i år båda gångerna kunna fiska hela natten och förläggs på följande dagar:

 

Fredagen/lördagen den 10-11/8 2018 mellan kl. 18.00 - 08.00

Lördagen/söndagen den 1-2/9 2018 mellan kl. 15.00 - 08.00

 

 

Anmälan och avgift

 

Anmälan skall göras per telefon senast 18-06-30 till Thomas Munter där du uppger önskad kräftfiskedag och hur många lotter du vill ha. Fördelningen av fiskeområden sker genom lottning på kräftfiskedagen. Besked om kräftfiskedag och plats sker genom utskick tillsammans med plusgiroblankett för inbetalning av avgiften. OBS! 300 kr/lott. Denna skall vara inbetald senast 18-07-31. Dubbellotter kan bokas. Efteranmälningar mottages en vecka före fiskedagen i mån av plats.

 

Anmälan om kräftfiske sker till:

Thomas Munther tel 076-3177977

 

 

Regler

Samling vid Båthamnen i Sparreholm fredagen den 10/8 kl. 18.00

---------''-------------------''----------------lördagen den 1/9 kl. 15.00

 

Du måste själv ha med 10 st kräftburar, flöten, 10 meter lina till varje bur samt kräftbete. Kräftburarna får läggas i genast efter tilldelat fiskeområde och upptagas senast kl 08:00 på lördags- respektive söndagsmorgonen. Kräftburarna skall läggas innanför det tilldelade områdets markerade gränser. Endast en kräftbur per flöte.

 

Kräftor under 10 cm (från huvud till stjärt) släpps tillbaka på det område där de fångades. Högst OBS 90 st. kräftor/lott får medtagas hem.

 

Vid avslutat fiske skall du uppge hur många kräftor du fångat och hur många du släppt tillbaka.

Föreningens tillsynsmän kommer att utföra kontroller under fiskkvällen. Därför skall fiskaren finnas i närheten av fiskeplatsen.

 

 

Var rädd om naturen! Ta med skräp hem!

 

Med förhoppning om gott kräftfiske Sparreholms Fiskevårdsförening