Fiskeplats för alla men i första hand för rullstolsburna personer med funktionsnedsättning

Så här ser hela bryggan ut

Fiskeplats för alla men i första hand för rullstolsburna personer med funktionsnedsättning

 

 

Nu är bryggan för fiskeplatsen för alla men i första hand för rullstolsburna och personer med funktionsnedsättning vid Lindudden klar. Den är 6 meter bred och efter funktionsgenomgång en 9 meter djup fiskeplats. Skyltar med diverse information är uppsatta så att det inte bli något missförstånd.

 

*********************************

 

Dagkort

Dagkort som kostar 30 kronor kan du köpa från kiosken i Sparreholm eller att du betalar in på föreningens plusgiro 4799434-8. OBS! Kom dock ihåg att skriva ut ett kvitto som visar att du har betalat in avgiften ifall en tillsynsman kommer och kontrollerar er.