Ny vattendom

Ny vattendom för Båven

 

Sjön Båven, Sörmlands pärla, och Natura 2000 område, har aldrig haft en vattendom som behandlar alla funktioner som ska finnas i ett tillstånd t ex jordbrukets krav, malens reproduktion, storlommens häckningskrav, samordning med Lidsjön så att båda sjöarna får bästa möjliga vattennivå mm. Den stämmodom (mellan två parter) från 1946 som felaktigt benämns som vattendom behandlar endast ålfisket och kvarnverksamheten i Sibro vid Båvens utlopp. Båda verksamheterna har upphört.

 

Nyköpings kommun äger fallrätten i Sibro. Det åligger den som äger fallrätten att söka tillstånd för vattendom eller som dagens benämning är miljödom.

 

En arbetsgrupp i projektet Hållbara Båven som startade i februari 2011 har representanter för jordbruket, fiskeverksamheten, Lidsjöns regleringsföretag, Nyköpings kommun och med Jerry Persson från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund som sammanhållande person har arbetat för att få till stånd en ny miljödomsansökan.

 

Tack vare ett mycket duktigt jobb av ordföranden i Lidsjöns regleringsföretag Lars-Olov Strandås, som ingår i arbetsgruppen, så har Trafikverket under 2013-14 för 2,5 miljoner byggt om regleringsutrustningen för Lidsjön vid Vad i Husbyåns utlopp till Långhalsen. Nu kan vattennivåerna regleras mellan Båven och Lidsjön på ett mycket smidigare sätt.

 

Arbetsgruppen var klara med förslag våren 2012 då Nyköpings kommun bytte representant. Deras jurist Robert Tholen kom in i arbetsgruppen och har sedan dess motarbetat varje förslag till att få en ny miljödom. Båven har omkring 500 vattenägare. Enligt lag har varje vattenägare rätt till en egen advokat som bekostas av allmänna medel. Vid alla miljödomsförhandlingar har de flesta vattenägarna företrätts av en gemensam advokat så att i praktiken kan det bli mellan 1-5 advokater som måste ersättas.

 

Kraven på innehållet i en miljödomsansökan kan sammanfattas enligt följande: över årets cykler ska en högsta och en lägsta vattennivå fastställas. Under vintern ska sjöns nivå sänkas så att jordbrukets sådd i månadsskiftet april/maj kan genomföras. Höjdnivån hålls så konstant som möjligt under maj så att storlommens häckning ska fungera och att gäddornas yngel ska få bästa förutsättningar. Nivån under sommaren ska hållas så nära skibordets nivå i Sibro som möjligt så att malens reproduktion fungerar och båtfolket inte ska känna av okända grund. Under hösten regleras nivån så att skador på höstsådda marker förhindras. För att målarmusslorna som finns nedströms Sibro ska leva vidare måste en lucka hållas öppen även mycket torra somrar. Olika fiskarter ska kunna vandra förbi dämmena i Vad och Sibro. Samreglering med Lidsjön måste redovisas för att få bästa vattennivå i Båven och Lidsjön över årets cykler.

 

När vattenledningen från Katrineholm till Flen är klar, våren 2018, bör ett färdigt förslag till miljödom, för vattenregleringen och dämmet i Sibro inlämnas till Mark och Miljödomstolen i Nacka.

 

Aktiv deltagare i arbetsgruppen Hållbara Båven.

 

 

Kenneth Marklund

Ordförande i Sparreholms Fiskevårdsförening

Dammbrovägen 12, 64930 Sparreholm, Tel: 015730657

 

 

Ps Nyköpings kommun måste utarbeta förslag till ny vattendom till årsskiftet 2017-2018 enligt miljödomstolen. Ds