Sötvattenfiskarnas läten

Sötvattenfiskarnas läten

 

Sötvattenfiskarna har liksom de marina fiskarna en hel del läten som speglar deras sinnesstämning och som också uppfattas av arterna i den närmaste omgivningen, t ex hotläten mot föremål i närheten, irritationsläten vid intrång i reviret och aggregationsläten när inkräktare jagas bort.

 

Varningslätena är vassa. De är alltid så korta och snabba att de är svåra att lokalisera med hydrofoner. Ett undantag är ålens explosiva dubbelläte, som ibland hörs då fotsteg närmar sig fiskarnas lekplats.

 

Varje art har sitt eget lockläte, med vilket hanarna söker kontakta artens honor. Dessa ger sig tillkänna genom speciella läten

 

 

Hur fick vi tag i Sötvattensfiskarnas läten?

 

Vid vårt möte 2016 med vattenägarna, som vi hyr vatten av, säger Bertil Gistrand att han har ett kassettband, med olika fiskars läten. Han ringde efter fjorton dagar och sa att han hade en inspelning av sötvattenfiskarnas läten och att malens läte fanns inspelad där.

 

Sture Palmer (1909-1988), som arbetade på Sveriges radio, spelade under åren 1975-1983 in 21 sötvattenfiskarnas läten. Samtliga fiskläten har spelats in i arternas naturliga biotoper. Naturskyddsföreningen fick utgivningstillstånd och gav 1988 ut kassettbandet med inspelningarna.

 

Den 1 november 2016 gav Naturskyddsföreningen Sparreholms Fiskevårdsförening tillstånd att sända inspelningen digitalt på sin hemsida. Kassettbandet har producerats av Naturskyddsföreningens förlag.

 

Lyssna och förundras.

Kenneth Marklund ordf. i Sparreholms Fiskevårdsförening

 

Ljudfilerna länkas till youtube

 

Länken 1-7 innehåller läten från Mal, Östersjölax, Gullspångslax, Bäcköring, Havsöring från Verkeån och Nybroån, Insjööring, Regnbågslax, Storröding och Bäckröding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-14 innehåller läten från Gädda, Abborre, Stutare, Brax, Karp, Mal och Lake.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-21 innehåller läten från Siklöja, Kustsik, Harr, Nors, Ål, Flodkräfta och Signalkräfta.