Malen

Mal

 

Inom vårt fiskevatten finns den utrotningshotade och fridlysta urfisken Mal.

Det innebär att riktade fiskemetoder för mal är förbjudna. Den kan även hugga

på vanliga gädd- och gösdrag.

 

Om du får en ska du göra så här:

- Spinn in Malen till båtkanten

- Kan du mäta längden är det bra

- Fotografera Malen. Viktigt att bli trodd och en bild att visa upp

- Du ska ej ta upp Malen med en huggkrok

- Har du möjlighet att väga Malen är det bra

- Rapportera dina iakttagelser och plats till länsstyrelsen.

Ring 010-2434248 och sök Jimmy Blom. Om han inte svarar be att

växeln kopplar dig till en som tar emot din information. Att få hugg av

en Mal på 10-20 kg är ett minne för livet.

Varning!

Stor försiktighet måste iakttagas så att Malen ej får tag i en arm. Då kan den vrida dig ur båten. Det finns de som har haft Malar över 30 kg på draget.

 

Döda malar

Malar som fångats ska sättas tillbaka oavsett om de är skadade eller inte. Detta gäller även malar som i värsta fall är döende eftersom de är fridlysta. Om ni hittar en död mal kan ni kontakta Birgitta -Söör 010-4784247. Får du inte tag på henne kontakta Jimmy Blom på Länsstyrelsen, tel 010-2434248, som sedan infromerar om vad man ska göra.

 

Malens sång

Malens sång var det några i Sparreholm som hade hört, eller vad de uppfattade som malens läte. Genom att försöka få tag i en hydrofon kom jag i kontakt med flera personer på SLU fiskeavdelning, Artdatabanken, Naturhistoriska museet m.fl

 

 

Ljudfil enbart på Malens sång

 

Fiske i Båven

 

Vi var ute och rodde efter Gös när vi plötsligt fick en Mal på mellan 25-30 kg på kroken. Victor Ståhl vevade in den till båten på 2 timmar och 10 minuter. Morfar Kenneth filmade och mormor Irene rodde.

 

Se filmerna nedan hur vi kämpade med Malen. Tyvärr är de lite mörkt men det går ändå att se lite grand.

*********************************

 

Information från Conny Johansson

 

En text om Malen från svunna tider

 

* Störst av sötvattenfiskarna

* Är en nattaktiv och glupsk rovfisk

* Fångades fram till 50-talet på hemsmidda ståndkrokar, agnade med döda höns eller spädgrisar

* Finns i Emån, Helgeån, Båven och Möckeln

* Har även fångats i Mälaren samt sjöar som Valdemaren, Exen med flera

* Regelbundet fångas Mal även i Östersjön vid Kalmar sund

* 1871 fångades den största Malen i Mälaren. Den vägde 180 kg och var 3,6 meter

* I Emån har det fångats Mal på 125 kg

* Användes förr i hushållen. Stjärten kokades eller röktes. Köttet påminner om Lake fast är fetare

* Av Malens huvud kokade man lim. Skinnet torkades och användes till fönsterrutor

* Enligt svensk fisketidskrift 1935 slukades en snickare av en stor Mal i Båven. Det var i slutet av 1800-talet

* Svenskt sportfiskerekord är på 60 kg. fångades i Emån 1981

* Malen reproducerar sig under sommaren då Ligustern blommar i juni/juli och då vattnet är ca 22 grader

* Bedöms som utrotningshotad och är numera fridlyst

* All Mal som fångas ska återutsättas