Fiskestatistik

Fiskestatistik för dig och din förening

 

För din egen fångst och för att föreningen ska få en uppfattning om hur mycket fisk som tas upp på föreningens vatten så vill vi att du fyller i dina fångster och skriver det du vill under fångstplats. Fiskar som släpps tillbaka ska ej redovisas. Malar ska rapporteras till Länsstyrelsen (se hemsidan).

 

Blanketten kommer vi snart att lägga in på hemsidan. Sedan sparar du ned på din dator och i november varje år skickar du sedan in antal och vikt av varje fisksort till epost-adressen som står längst ner i dokumentet.

 

Frågor om utförandet besvaras av Thomas Munther tel 076-3177977 eller Elisabeth Klinthammar 0157-30175.

 

*********************************