Aktuellt

Mailfunktionen är nu färdig

 

Nu kan du också skicka mail till oss under fliken Kontakt.

 

*********************************

En liten del av Sture Palmers historia om hur inspelningarna av sötvattenfiskarnas läten gick till ligger under länken Aktuellt.

 

*********************************

 

Fiskestatistik för dig och din förening

 

Nu är det dags att fylla i blanketten om fiskestatistik för 2017. Skicka in den via mejl till info@sparreholmsfiskevardsforening.com senast den 30 november.

 

Har du några frågor eller vill du att jag skickar dig en blankett via mejl så gå in under Kontakt på hemsidan.

 

Detta ber vi dig om för att föreningen ska få en uppfattning om hur mycket fisk som tas upp på föreningens vatten.

 

Under länken Övrigt finns mer information och ett exceldokument som du sparar ner på din dator.

 

*********************************

 

Att tänka på när du får en Gös under 45 cm

 

Ta ej upp fisken med håv eller hand för då skadas gösens slemskikt. Kroka av med tång i vattnet så att skador minimeras. Gör du så här får vi flera stora gösar.

 

*********************************

 

Minkrapport

 

Vi vill veta hur stor förekomst av Mink det finns inom vårt fiskevårdsområde därför har vi köpt in tre mekaniska minkfällor. Ser du en mink i sommar så rapportera platsen till Kenneth Marklund tel 0157-30657 så sätter vi ut en fälla i närheten.

 

*********************************

 

Ny karta över fiskevattnet

 

Ny karta ligger nu under fliken Föreningsinformation.

Det gäller kompletterande tillåtet fiske vid Gummerängsfjärden, det som är markerat med ett kryss.

 

*********************************